Legalizarea copiilor de pe înscrisuri (copii legalizate)

 • - exemplarul in original al inscrisului după care se doreşte copia legalizată.

Notarii publici, conform art.8 din legea 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, îndeplinesc următoarele acte notariale:

 • - redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
 • - autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;
 • - procedura succesorală;
 • - certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • - legalizarea semnăturii de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
 • - darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părţi;
 • - primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi;
 • - actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • - legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • - efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • - eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
 • - orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Pentru detalii în ceea ce priveşte documentele pe care partea trebuie să le prezinte avem rugămintea să sunaţi la sediul biroului nostru afişat la pagina „contact” sau să vă prezentaţi la sediul biroului nostru pentru a discuta cu notarii publici pentru informaţii cât mai corecte.


ATENŢIE!

Documentele originale plastifiate pot fi refuzate la verificări în ceea ce priveşte legalizarea copiilor după acestea, plastifierea constituind un obstacol în verificarea originalităţii documentului prezentat.