CĂTRE, AGENȚIA NAȚIONALĂ de CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ,în atenția dl.-ului Director Marius Arthur Ursu,

ROMÂNIA

BIROU NOTARI PUBLICI ASOCIAŢI

MARINCAŞ EUGEN ŞI

MARINCAŞ ANA

Licență nr.1637/.1491/04.082013

Sediul: Str. Ion Voinescu nr. 19

Sector 3, Bucureşti

Tel./Fax: 021.323.84.06

o.d.c.p nr. 11186

 

 

CĂTRE,

AGENȚIA NAȚIONALĂ de CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ,în atenția dl.-ului Director Marius Arthur Ursu,

 

Revenim la adresa noastră nr.678/28.05.2013 înregistrată în evidențele A.N.C.P.I. sub nr.7811/28.05.2013 și la care am primit din partea A.N.C.P.I raspunsul înregistrat sub nr.10262/08.07.2013 ș pe care îl anexăm la prezenta adresă deoarece ne-am confruntat din nou cu aceeași problemă primind din partea B.C.P.I.Sector 4 –Registrator Bozianu Cristina Încheiere de respingere nr.47104/22.10.2013 atașată la prezenta adresă.

Precizăm fapul că, înainte de a primi Încheierea de respingere, am trimis o cerere de reanalizare a notei de completare trimisă de B.C.P.I. (prin care mi se solicita completarea cererii noastre de radiere a promisiunii cu încă o notificare distictă) expunând prin adresa nr.1630/16.10.2013 temeiurile juridice în baza cărora B.C.P.I. trebuie să radieze promisiunea în baza certificării de fapte emisă de notarul public fără a mai solicita încă o notificare atâta timp cât data, ora si locul prezentării părților pentru încheierea contractului de vânzare se află menționate în textul promisiunii de vânzare, notificarea făcându-se astfel in cuprinsul actului notarial.

De asemenea, precizăm că, promisiunea de vânzare cumpărare care cuprinde si notificarea s-a realizat în conformitate cu art.305 alin 6 din Regulametul de aplicare a Legii notarilor publici si a activității notariale aprobat prin OMJ nr.2.333/C/2013 ″Somația sau notificarea nu este necesară la îndeplinirea certificării de fapte, dacă printr-un act autentic părțile au convenit anterior asupra tuturor elementelor care le-ar fi fost comunicate prin somație sau notificare″.

În situația în care la data, locul și ora stabilte de părți în promisiunea de vânzare se prezintă doar o parte pentru a încheia contractul de vânzare notarul public este obligat prin lege ca la solicitarea acesteia să elibereze o încheiere de certificare de fapte prin care să consemneze această situație și în baza căreia partea prezentăare dreptul să solicite radierea promisiunii din Cartea Funciară.

Nu înțeleg de ce mai trebuie făcută o notificare sau somație ulterioară cu eliberarea unei noi certificări de fapte în baza căreia să se facă radierea.

Această situație creează timp pierdut, nervozitate din partea solicitanților,taxe în plus toate neplăcerile fiind suportate de notarul public pentru o activitate care aparține Cărții Funciare.

 

B.C.P.I. Sector 4 a refuzat radierea promisiunii deși părțile au achitat acest serviciu iar notarul public a depus toate eforturile pentru ca BCPI Sector 4 să radieze promisiunea conform legii si cu toate acestea părțile au fost nevoite să încheie un act de rezoluțiune pe lângă certificarea de fapte și să achite din nou atât costul acestuia cât și costul unei noi cereri de radiere.

Vă rugăm sa vă exprimați un punct de vedere în acest sens,

Cu stimă,

Notar Public

MARINCAȘ ANA