Articol cu privire la DESTINAȚIA BUNURILOR SOCIETĂȚII DUPĂ DIZOLVARE

In situatia dizolvarii persoanelor juridice de drept privat fie pentru indeplinirea termenului pentru care a fost constituita societatea sau daca scopul a fost realizat sau nu mai poate fi indeplinit se pune problema destinatiei bunurilor societatii dupa dizolvare.
Aceasta va fi cea stabilita de actul constitutiv sau statut sau prin hotararea asociatilor luata inainte de dizolvare (lichidare).

In toate cazurile transmiterea dreptului de proprietate a bunurilor ramase dupa lichidare are loc la data preluarii lor de catre beneficiar in acest scop încheindu-se un proces verbal de predare primire între lichidator si beneficiar si care constituie titlu de proprietate.
Pentru bunurile imobile acest proces verbal de predare primire trebuie încheiat în forma autentica si înscris în CarteaFunciara pe numele noului proprietar conform art.1244 Cod Civil!